Bruk kroppens visdom

massage in Ma-Uri HunaØnsker du å prøve en form for healing og massasje som tar utgangspunkt i kroppens egen visdom? Da kan du prøve Ma-Uri Huna, som benytter seg av en rekke avanserte teknikker og verktøy for å oppnå dette resultatet. Med disse teknikkene blir visdommen forløst og skaper en sterk og varig tilknytning mellom kroppen og sinnet. Dine følelser og åndelige energier vil virkelig bli vekket til liv av en slik massasje.

Energien som kommer til uttrykk i Ma-Uri Huna kommer fra spirituelle kilder og krever en vilje til å oppsøke det åndelige i tilværelsen, eller snarere oppdage det som allerede er der, i ens eget sinn. Utført på riktig måte kan dette gi en sensasjonell forandring i hele din verden, fra det fysiske og psykiske, til det åndelige og spirituelle.

Massasjen i Ma-Uri Huna blir utført med underarmen, som danser over kroppen din på en spirituell og rytmisk maner. Den veksler fra side til side, nesten som bølgeskvulp som slår mot en klippe banker den sakte mot kroppen din. Berøringen veksler regelmessig mellom hardt og krevende og den kjærlige, ømme omsorgen din kropp og sjel trenger. Dette er nødvendig for å fremprovosere den nær transelignende situasjonen som pasienten skal gå inn i. Dermed brytes hverdagens forsvar og hindre ned, stresset løser seg opp, den materielle tilværelsen falmer, og det åndelige trer klarere frem.

Ma-Uri Huna virker ikke bare ved å løse opp spenninger i musklene. Det er så effektivt, fordi det er egnet til å flytte ens egen opplevelse av jeget, inn i det indre, og ut av den ytre verden. Dermed får man en bedre forståelse av sine egne behov og relasjoner med andre, og sitt forhold til det åndelige. Selve ordet Ma-Uri Huna kommer fra et språk fra Stillehavsøyene, og spiller på forholdet mellom den aktive maskuline, og den passive feminine energi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *